Log Toplama

Günümüzde veri kullanımı ve kullanıcı sayısı arttıkça bu kullanıcıların yönetimi ve kontrolü ve kullanıcıların loğlarını toplamak oldukça güçleşmektedir. Bir çok kurum kullanıcılardan almış oldukları loğları merkezlerinde yer alan bir syslog server a göndermekte ve 5651 nolu yasa gereği veri merkezlerinde saklamaktadırlar. Bu verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve istenildiği vakit bu verilerden istenilen bilgilere ulaşılması loğların düzgün bir biçimde işlenememesinden kaynaklı oldukça güç bir hal almaktadır.

Bilg-Tek, Log Toplama çözümleri sayesinde kurum , günlük analiz yazılımlarını kullanarak aktif makineler tarafından üretilen terabaytlarca verinin tüm işlemlerini tek bir merkezi konumda toplayarak, analiz ederek, raporlayarak ve arşivleyerek otomatikleştirebilir.

EventLog Analyser