Güral Hotels

Güral Otel, Afyon

Güral Otel konferans salonlarında yapılan üst düzey istişare toplantıları için tarafımızca üst seviye kritik güvenlik önlemlerini içeren ve siber saldırılara karşı korunmayı da kapsamı içerisine alan danışmanlık ve kurulum, işletim hizmeti verilmiştir.

Hizmet kapsamında güvenli kablosuz ağ sistemi, intranet ve internet güvenliği, omurga ve kenar anahtar kurulumları, merkezi kontrol ve raporlama yazılımları, kurulumları yapılmış ve sistem kesintisizlik ilkesi ile yedekli bir yapıda hizmet vermesi sağlanmıştır.

Sistem dışarıdan ve içeriden gelebilecek olası tehditlere karşı maksimum seviyede güvenlik önlemleri içermekte ve AP lerin spektrum analiz yaparak etrafta tehdit oluşturabilecek diğer AP leri ve kişileri onlar saldırı yapmadan karşı saldırı yaparak etkisiz hale getirmesini amaçlamıştır.

Sistemde bütün IPS ve IDS özellikleri açılmış olup güvenlik en üst düzeye çıkarılmıştır.