Özel Arı Okulları

Özel Arı Okulları, öğrenci ve öğretmenlerin akıllı sınıflarında kullandıkları tabletler ve mobil cihazlar için kablosuz kapsama alanı oluşturmuş ancak bu sistemde birtakım sorunlarla karşılaşmış durumdalardı. Yaptığımız incelemeler ve testler sonrasında mevcut kurulu sistemin roaming, kapsama alanı yetersizliği, kullanıcı başına düşen band genişliğinin yetmediği ve eşit paylaştırılamadığı bunun yanı sıra uygulama bazlı erişim denetimi ve güvenliği gibi eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlerimiz sonrası öğrencilere daha kaliteli ve sürekli kablosuz erişim vermek isteyen okul yöneticileri bizlerle bir demo çalışması yapılmasına karar vermişler yapılan demo çalışmaları sonrasında da akıllı sınıfların daha kaliteli ve sürekli hizmet sunacağı duruma bizler tarafından getirilebileceğine inanmışlardır. Bundan sonra, prooje kapsamında innovasyon hizmeti veren sınıfların tamamına Aruba Networks 802.11ac teknolojisi sunan Access Pointler ile kablosuz ağ hizmeti sağlanmıştır. Yapılan bu projede yaklaşık olarak 30 sınıf ve her sınıfta 1 adet erişim noktası olacak şekilde hizmet sunulmaktadır.

Kurulan sistemin yönetiminin kolaylığı Aruba Networks Instant Access Point mimarisi ile sanal kontrolör üzerinden sağlanmıştır. Tüm sistemin yönetimi kurulan bu sanal kontrolör ara yüzü tarafından sağlanmıştır. Bu açıdan yönetimi ve sistem izlemesi sistem yöneticisi açısından oldukça kolaydır.

Kurulan bu sistem ilköğretim seviyesindeki öğrencilere hizmet verdiğinden gerekli güvenlik önlemlerinin alınması oldukça önem arz etmektedir. Bu sebepten kurulan sistem üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Getirilen bu kısıtlamalar uygulama seviyesinde kısıtlamalar olduğundan kullanıcıların istenilen uygulamalara girmesi kısıtlanabilmekte, ve hatta bu uygulamalar üzerine bant genişliği sınırlandırmaları getirme imkanı sağlanmıştır. Bu açıdan sistemin kullanımı ve yönetimi oldukça basittir.

Kurum bünyesinde öğrenciler bu sınıflarda kendi tabletleri üzerinden çalışmalarını yapmaktadırlar. Bu açıdan kullanıcı sayısı oldukça fazla ve kullanıcılar oldukça fazla bant genişliği tüketmektedirler. Yapılan doğru tasarım ve uygulanan 802.11ac teknolojisi ile kullanıcılar performans açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadırlar.

Kablosuz sistemin ağ anahtarlamaları alt yapısı da firmamız tarafından Aruba Networks anahtarlama cihazları ile sağlanmış olup kullanıcıların en yüksek performans alması sağlanmıştır.