Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı Ankara merkezde bulunan binasına bağlı yurt içinde 3 şube ve yurtdışı haber merkezlerinden oluşmaktadır. Kablosuz Erişim Sistemi merkez tarafından yönetilmekte olup yurtiçi ve yurtdışı şubelerin hepsi güvenli bir tünel vasıtasıyla merkeze bağlıdır. Tüm doğrulama işlemleri ve trafikler merkez tarafından yönetilmektedir.

Proje kapsamında yedeklilik esasına göre bir mimari tasarlanmıştır. Ankara ve İstanbulda bulunan binalara Local AP ler konumlandırılmış bunun dışında kalan yurtdışı ofislere uygun sayıda Remote AP ler konumlandırılmıştır. Ayrıca proje kapsamında merkezi kontrol ve raporlama yazılımı kurulmuş ve hizmet vermektedir.

Kullanıcı kimlik doğrulamaları 802.1X protokolü ile sağlanmakta olup kullanıcılar kendi kimlik bilgilerini girdiklerinde merkezi kontrol birimi tarafından kendilerine atanan ilgili rol ve politikalara göre yetkilendirilmek tedirler. Ayrıca misafirler için ayrı bir yapı tasarlanmış olup misafirler sisteme dahil olmak istediğinde kendilerini bir karşılama ekranı karşılamakta ve gerekli bilgileri sistem aldıktan sonra misafirler üzerine uygulanan ilgili rol ve politikalara göre sisteme dahil olmaktadır.

Kurum kurulan bu sistemden sonra tamamen kablosuz olarak çalışmaktadır. Mevcutta bulunan kablo altyapısını zorunluluk halleri dışında tercih etmemektedir. Sistem üzerinde devamlı olarak görüntü ve video trafiği aktarılmaktadır. Tasarlanan yapı ve kullanılan 802.11ac teknolojisi ile geçen yüksek boyuttaki trafikleri iletmede ve hizmet vermekte herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

Yurtdışı şubelerde kullanılan Remote AP ler ile bütün kablolu ve kablosuz trafik IPSec tünel ile merkeze gelmekte böylece bütün trafik şifrelenerek güvenlik altına alınmış olmaktadır.