DeviceExpert

Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı

DeviceExpert; anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve diğer ağ cihazları için, web tabanlı, çok tedarikçili ağ değişiklik, yapılandırma uyumluluk yönetimi (NCCCM) çözümüdür. Dünyada binlerce ağ yöneticisinin güvendiği DeviceExpert, cihaz yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünün otomatikleştirilip tam olarak kontrol edilmesine yardımcı olur.

Özellikler:

  • Ağ cihazlarınıza tek bir noktadan konfigürasyonlarını yönetme imkanı sunmaktadır.
  • Cihaz 
konfigürasyonlarında 
yer alan satırların uluslararası veya kendi belirleyeceğiniz standartlara göre uyumluk raporları sunar.
  • Konfigürasyonlarınızda ki yapılacak değişiklikleri yetkiniz dışında olmasına izin vermez.
  • Tekrarlanan zaman alıcı konfigürasyon görevleri otomatik hale getirilmektedir.
  • Kesinti ve duraksamaları ortadan kaldırarak network hizmet zamanını maksimumda tutabilir, planlanmamış konfigürasyon değişikliklerini azaltabilir, ağ güvenliğini arttırıp toplam verimliliği sağlayabilirsiniz.