Manageengine ADAudit Plus

Active Directory Denetleme Çözümü

AdAuditPlus, DC, FileServer ve ağınızdaki kritik kaynakların denetlenebilmesi ne olanak sağlayan yazılımdır.

AdAuditPlus ile Etki Alanı Denetleyiciler gibi ağdaki kritik kaynakların AD nesneleri hakkındaki tüm bilgilerle denetlendiğinde n, izlendiğinden ve bildirildiğinde n emin olabilirsiniz. Olaya özel 150+ ayrıntılı GUI raporu ve e-posta uyarılarıyla Kullanıcı, Grup, GPO, Bilgisayar, OU, DNS, AD Şeması ve Yapılandırma Değişiklikleri yapabilirsiniz.

Önceden yapılandırılan denetim raporları ve e-posta uyarıları ile Etki Alanı Denetleyicileri hakkında kullanıcı oturum açma etkinliğini izleyebilirsiniz . Denetim raporları yöneticilerin kullanıcıların oturum açamamalarının arkasındaki nedenleri, oturum açma geçmişini, terminal hizmetlerin etkinliğini ve kullanıcıların Windows sunucu ağındaki yakın zamanlı oturum açma etkinliklerini bilmelerini sağlar.

Uyumluluk için en iyi çözüm

Küçük veya Büyük işletmeler SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISM gibi endüstriye özel Uyumluluk Yasalarına uymalıdır. Uyumluluğa özel önceden yapılandırılmış raporlar ve uyarılar sayesinde Windows ağınızın standart prosedür olarak periyodik güvenlik raporları ve e-posta uyarılarıyla 7 gün- 24 saat denetim altında olmasını sağlayabilirsin iz.

Zamanlanabilir ve önceden yapılandırılmış 150+ denetim raporları arasından seçim yapıp, analiz amacıyla, özel raporlar oluşturup, profil tabanlı raporlar düzenleyin ve arşivlenen verilerden bildirim yapabiirsimiz. Windows AD nesne değişiklikleri ni (Kullanıcılar, OU, Gruplar, GPO, Bilgisayar, Sema, DNS ve Sistem) takip edip ve yetkilendirilmem iş ağ erişimi/değiş iklik olayları hakkında e-posta uyarıları alabilirsiniz.

AdAuditPlus ile tüm Windows AD Nesnelerinin önceki ve sonraki öznitelik değerlerini denetleyebilirsi niz. Kullanıcılar, Bilgisayar, Gruplar, GPO ve OU hakkındaki tüm değişiklikleri bilip, yetkisiz girişimler hakkında güncel kalıp, tüm öznitelik değişiklikleri / izin değişiklikleri için uyarı alabilirsiniz. Önceden yapılandırılmış ilgili raporları tek bir ekranda izleyip görüntüleyebilir siniz.

Disk alanından tasarruf etmek için denetlenen olayların periyodik arşivleme işlemini çalıştırabilirs iniz. Bilgisayar analizleri veya uyumluluk ihtiyaçları için Active Directory kullanıcı oturum açma geçmişi ve parola değiştirme geçmişi gibi geçmiş olaylardan raporları ve Active Directory arşivlenen denetim verilerinden daha fazlasını görüntüleyebilir siniz. Denetlenen raporlar xls, csv, pdf ve excel formatlarında dışa aktarılabilir. Windows Active Directory ve Windows Sunucularındaki GPO değişiklikleri hakkında denetim ve raporlar oluşturabilirsi niz. Grup ilkesi nesnelerinin yeni ve eski değerlerinin, yapılandırmanın, parola ilkesi ve ayar değişiklikleri n derinlemesine gelişmiş takibi ve düzenlemeye yönelik BT ağ güvenliği ve çeşitli uyumluluk gerekliliklerini karşılayabilirs iniz.

Özellikler:

  • Domain Controller’ınızda ve Dosya sunucularınızda kim?, ne zaman?, nerede? ve
ne yaptı? sorularınıza cevap alabilirsiniz.
  • Domain Controller ve Dosya sunucunuzda ki hareketleri alarm haline getirerek her hareketten haberdar olabilirsiniz.
  • PCI, SOX, GLBA, FISMA ve HIPAA standartlarına uygun raporlar almanızı sağlayabilirsiniz.
  • Özelleştirilebilen raporları sayesinde istediğiniz kişi veya cihaz bazlı grafiksel raporlar alabilir ve bunları zaman bazlı otomatik olarak mail ile alabilirsiniz.
  • NetApp, EMC , Windows File Server ve Windows File Clusterınızı denetleyebilirsiniz.